KOMPETENČNÍ MODEL je základní složkou obchodních procesů ve všech směrech práce s personálem.

KOMPETENČNÍ MODEL je popis standardů žádoucího nebo existujícího chování. Kompetenční model umožňuje unifikovat požadavky na zaměstnance a vytvořit jednotné standardy chování, základ pro  ohodnocení a postup zaměstnanců.

KOMPETENCEMI  se rozumí taktika chování, faktory nebo osobnostní kvality, které napomáhají dosažení vysoké úrovně produktivity a efektivity činnosti.

ÚČELEM PROJEKTU je vypracování kompetenčního modelu zaměstnanců v souladu s účely a strategickými plány rozvoje podniku a požadavky ke kvalifikaci pracovní pozice.

[us_single_image image=“212″ size=“full“]

APLIKACE KOMPETENČNÍHO MODELU:

  • výběr nových zaměstnanců
  • vytvoření personálních rezerv a plánování kariéry
  • provedení hodnotících opatření a opatření na ohodnocení odborné způsobilosti
  • vytvoření školícího systému všech zaměstnanců a sestavení osobních rozvojových plánů
  • určení profilů pracovních pozic a pracovních povinností
  • vypracování systémů materiální a nemateriální motivace, loajality personálu atd.

NABÍZÍME POMOC NAŠICH ODBORNÍKŮ PŘI VYPRACVOÁNÍ A ZAVEDENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ VE VAŠEM PODNIKU.