Nabízíme široký sortiment školení, seminářů a workshopů

Vytvoření strategického směru podniku

Vize, mise, hodnoty, kritické faktory úspěchu.

Hodnocení personálu

Koncepce, programy, metody a kritéria ohodnocení zaměstnanců.

Adaptace nových zaměstnanců

Vypracování adaptačních programů, posloupnost úkonů.

Výběr personálu

Analýza potřeby v personálu, analýza popisu práce, určení pracovních povinností, určení zdrojů nástupu kandidátů, technologie výběru personálu, politika a praxe zaměstnávání.

Systémy řízení kvality péče

Složky kvality péče o klienty a mechanizmus její aplikace, algoritmus péče o klienty v závislosti na jeho klíčových charakteristikách a oblasti podnikání společnosti, systémy řízení kvality péče o klienty, standardy práce zaměstnanců – monitoring a hodnocení efektivity péče o klienty

Školení a rozvoj personálu

Určení potřeby a plánování školení, vypracování školicího systému, provedení školicích akcí.

Motivace personálu

Vnitropodnikový marketing, vytvoření domácí značky, zavedení, podpora a úprava systému a modelů individuální a skupinové motivace.

Systém zaplacení práce

Základní principy a etapy vytvoření, tradiční a netradiční motivační systémy.

Bezpečnost

Hodnocení spolehlivosti personálu, technologie ochrany obchodního tajemství, stresový management.

Vypracování a zavedení modelů kompetenčních modelů

Účely vytvoření, základní požadavky k vypracování, metody analýzy a výběru potřebných korporátních kompetencí, příklady.

Vnitrokorporátní komunikace

Korporátní hodnoty a normy, pravidla efektivní komunikace a práce s vnitrokorporátními informačními toky, algoritmy a standardy spolupráce mezi strukturními odděleními/divizemi.

Employer-branding

Vnitropodnikový marketing, definice, etapy vytvoření a zavedení HR-brandu. Typické chyby a hodnocení ekonomické efektivity HR-brandingu.

Řekněte nám o svém problému a my Vám pomůžeme