HR-Projekty

Adaptační systém nových zaměstnanců

Dobrý adaptační program má následující součásti:
je dobře naplánovaný, je zcela srozumitelný zaměstnanci, všechny cíle, úkoly a odpovědnost účastníků adaptačního procesu jsou přísně vymezeny.

Korporátní akce

Nabízíme vypracování koncepcí a provedení korporátních prezentací, akcí a oslav

Strategický hr-management

Kritéria efektivity systému řízení personálu a výsledkové hodnoty personální služby podniku

Profily pracovních pozic

Profil pracovní pozice (odborný profil) je popis pracovní náplně, kvalit významných po odborné a osobní stránce, kompetencí, klíčových hodnot efektivity, formálních požadavků k zaměstnanci (pohlaví, věk, vzdělání, zkušenosti), odborných znalostí a zručností, nutných pro plnění konkrétních prací v daném podniku.

Personální bezpečnost

Pochybení, nedbalost, sabotáž, únik důvěrných informací ze strany zaměstnanců podniku způsobují obrovské škody podnikům.

Program zavedení systému řízení kvality péče

Stabilní  převaha před konkurenty následkem zavedení změn na úrovni managementu a chování personálu, které napomáhá zvýšení loajality ke značce a růstu spokojenosti klientů.

Vytvoření a zavedení kompetenčních modelů

Kompetenční model umožňuje unifikovat požadavky na zaměstnance a vytvořit jednotné standardy chování, základ pro  ohodnocení a postup zaměstnanců.

Program vybudování firemní kultury

Základem rozvoje jakéhokoliv úspěšného podniku je firemní kultura. Vytvoření firemní kultury je vždy spojeno s řadou inovací, nasměrovaných na dosažení obchodních cílů, a tím zachování konkurenceschopnosti podniku na trhu.

Vytvoření strategického směru

Mise, hodnoty, strategie a cíle jsou v neustálé součinnosti, vytvářejí strategický plán podniku a stávají se hlavními orientačními body v rozvoji, které umožňují vést podnikání v souladu se zvoleným kurzem.

Řízení změn

Pro to, aby podnik přežil v konkurenčním prostředí, se musí každý podnik neustále měnit. Řízení změn, zavedení inovací do organizačního prostředí je těžkým úkolem.

Vnitrokorporátní komunikace

Pomáhají vedení podniku vybudovat firemní kulturu a dosahovat zlepšení provozních hodnot jak každého jejího zaměstnance zvlášť, tak i podnikání celkově.

Employer-branding

Pověst podniku je zárukou jeho úspěchu. Úspěch jakéhokoliv podnikání závisí na efektivním budování pozice podniku na trhu.

Loajalita a zapojení personálu

Dle výsledků výzkumů, čím je vyšší loajalita, zapojení a spokojenost zaměstnanců, tím je vyšší rating podniku jako HR-brandu, s čímž souvisí nižší fluktuace zaměstnanců, vyšší loajalita klientů k produktu, vyšší zisk a hodnota samotného podniku.

Motivace personálu

Jednou z nejsilnějších pák pro zlepšení konkurenčních pozic je zdokonalení vnitřní struktury podniku, zvýšení řízenosti, zajištění dostatečné motivace  zaměstnanců.

Hodnocení odborné způsobilosti a ohodnocení personálu

Analýza existujícího systému ohodnocení odborné způsobilosti a hodnocení činnosti, efektivity zaměstnanců.

Hodnocení odborné způsobilosti a ohodnocení personálu

Existence kompetentních, vyškolených odborníků, kteří jsou připraveni k postupu na klíčové pracovní pozice v podniku, zaručují personální bezpečnost podnikání, nástupnictví manažerského personálu, stabilně vysoké tempo rozvoje podniku s jistotu do budoucnosti.

Talent management

Jakýkoliv ředitel se snaží o to, aby našel a udržel silné odborníky, vytvořil dobrý tým. Cenné zaměstnance můžete nejen najímat, ale také vychovat uvnitř podniku.

Školící systém a rozvoj personálu

Úspěch jakéhokoliv podniku je přímo závislý na efektivitě práce jeho zaměstnanců. Proto je problém školení a rozvoje personálu aktuální pro mnoho podniků.

Řekněte nám o svém problému a my Vám pomůžeme