Kritéria efektivity systému řízení personálu a výsledkové hodnoty personální služby podniku

[us_single_image image=“208″ size=“full“]
  • Služba řízení personálu je jen položkou v rozpočtu nebo obchodním partnerem podniku?Vzhledem k faktu, že řízení personálu je obchodní funkcí, každý ředitel si dříve nebo později klade otázku, jak je cenná tato funkce v rámci celého podniku. Tradičně se služba HR-managementu vede jako výdajová položka. Ve snaze dosažení co nevyššího zisku a náskoku před konkurencí, vedení přísně sleduje to, aby všechny funkce vracely prostředky do nich investované.
    • Jak přeměnit odborníky personální služby z výdajové položky na obchodního partnera podniku?
    • Je možné ohodnotit efektivitu systému práce s personálem v konkrétních číslech?
    • Vzhledem k důležitosti role lidského kapitálu podniku, jak se odborníci personálních služeb chystají vytvořit strategické plány a činit tak po dobu několika dalších let?

Po zhodnocení systému řízení personálu podniku budete moci získat přesné a všestranné informace o vkladu lidských zdrojů a personální služby do úspěchu a ekonomické efektivity vašeho podniku.

Efektivně lze řídit jen to, co lze změřit!

Nabízíme projekt měření výsledků a efektivity systému práce s personálem, a také práce personální služby vašeho podniku