[us_single_image image=“230″ size=“full“]

Pro to, aby podnik přežil v konkurenčním prostředí, se musí každý podnik neustále měnit. Řízení změn, zavedení inovací do organizačního prostředí je těžkým úkolem. Ve všech etapách procesu zavedení změn je možné chybovat, což vede k tomu, že investice, vložené do změn, přinesou mimořádně nízkou zpětnou návratnost.

  • Lidské zdroje jsou nejen bohatství podniku, ale i její konkurenceschopná výhoda, která má vliv na efektivitu podniku neméně, než procesy a technologie. Nepřetržitý organizační vývoj je jedinou možností jak zůstat na předních pozicích ve svém odvětví.
  • Jakákoliv iniciativa, související se změnou obvyklého chodu fungování podniku, vyžaduje adaptaci zaměstnanců k novému způsobu myšlení, novým procesům a novým funkcím.

PRÁCE HR-SLUŽBY V SITUACI ZMĚN:

  • specifikum HR-managementu v podmínkách organizačních změn
  • řízení firemní kultury a změn organizační struktury
  • důvody odporu ke změnám
  • metody překonání odporu ke změnám
  • chyby HR-manažerů, zesilující odpor ke změnám monitoring a kontrola procesu změn
[vc_empty_space]

NAŠI PORADCI POMÁHAJÍ V ŘÍZENÍ ZMĚN VE VAŠEM PODNIKU A ZAJIŠŤUJÍ ÚSPĚCH ZAVEDENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN S NUTNÝM PŘIHLÉDNUTÍM K LIDSKÉMU FAKTORU V PODNIKU.