Existuje způsob snížit potenciální škodu podniku až do 80%!

Pochybení, nedbalost, sabotáž, únik důvěrných informací ze strany zaměstnanců podniku způsobují obrovské škody podnikům.

V současné době se víc pozornosti věnuje především technickým bezpečnostním prostředkům (kontrola přístupu, neustálé natáčení videokamerami atp.), ale ne vždy se bere v úvahu lidský faktor, kdy má uchazeč o pracovní pozici zlozvyky (alkohol, drogy, gamblerství), nebo již pracující zaměstnanec má pevný záměr využít svou pracovní pozici k osobnímu účelu.

PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST JE SOUČÁSTÍ EKONOMICKÉ BEZPEČNOSTI PODNIKU

Personální bezpečnost zaujímá přední pozici mezi ostatními součástmi bezpečnostního systému podniku, jelikož lidské zdroje jsou primární ve všech procesech: finančních, informačních, technicky technologických, právních, ekologických

PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST je komplex opatření, přijatých za účelem předcházení a odstranění hrozeb a rizik, a také negativních následků ekonomického stavu podniku, souvisejících s činností a chováním personálu, jeho intelektuálním potenciálem a pracovními vztahy celkově.

Světová praxe nasvědčuje tomu, že za účelem zabezpečení bezpečného fungování podniku je nutné vytvoření systému komplexní ochrany.

Z důvodu individuálnosti každého podniku a byznysu typický recept neexistuje.

[us_single_image image=“210″ size=“full“]
 • Projekt zahrnuje:– Určení funkcí a úkolů personální služby v oblasti personální bezpečnosti;

  – Vytvoření dokumentárního zajištění bezpečnosti těchto personálních procesů:

  • výběr uchazečů
  • normativní dokumenty (místní normativní dokumenty, pravidla a manuály, atd.)
  • pracovní činnost (přijetí na pracovní pozici, adaptace, hodnocení odborné způsobilosti, plánování školení, pracovní spory, ukončení pracovního poměru)
  • disciplinární praxe
  • motivace a loajalita

  – Technologie zabránění hrozbě personální bezpečnosti.

Nabízíme vytvoření a zavedení systému personální bezpečnosti ve vašem podniku.