[us_single_image image=“215″ size=“full“]

Zlepšení konkurenčních pozic podniku na trhu zboží a služeb je prvořadým úkolem vrcholového managementu podniků. Jednou z nejsilnějších pák pro zlepšení konkurenčních pozic je zdokonalení vnitřní struktury podniku, zvýšení řízenosti, zajištění dostatečné MOTIVACE zaměstnanců.

PRACOVNÍ MOTIVACE  je jedním z těch problémů, kterým se vždy věnovala zvlášť upřená pozornost. Podstata MOTIVAČNÍ FUNKCE jako funkce řízení personálu se redukuje na to, aby zaměstnanci podniku plnili své pracovní povinnosti efektivně a kvalitně úměrně svým zájmům a stanoveným plánům.

Snem jakéhokoliv vedoucího jsou ideální podřízení a sladěné fungování kolektivu a podniku celkově. Jak maximálně efektivně využít všechny podnikové zdroje pro dosažení vysoké úrovně konkurenceschopnosti vyráběného zboží nebo služeb? Jaká je role MOTIVACE v mobilizaci rezervních možností zaměstnanců?

Co představuje efektivní, motivovaný zaměstnanec? Je to zaměstnanec, který spolehlivě a svědomitě plní své povinnosti, je připravený v zájmu podniku a svého kolektivu v podmínkách měnící se situace a vznikajících požadavků jít za hranice svých bezprostředních povinností, aplikovat dodatečné úsilí, projevovat aktivitu, spolupráci a pomoc; je spokojený se svou prácí a nechce ji měnit.

MOTIVACE skutečně navyšuje základní produktivitu práce a změna vztahu zaměstnanců k práci zvyšuje ziskovost podniku. Jak lze dosáhnout zvýšení MOTIVACE a zlepšení kvality práce zaměstnanců?

NABÍZÍME VYPRACOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH MOTIVAČNÍCH PROGRAMŮ, KTERÉ JSOU NASMĚROVÁNY NA DOSAŽENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VAŠEHO PODNIKU, ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTIVITY ZAPLACENÍ PRÁCE, PŘILÁKÁNÍ A ROZVOJ PERSONÁLU, UDRŽENÍ KLÍČOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ PODNIKU.