HODNOCENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOST je proces určení , zda schopnosti a kvalifikace zaměstnance odpovídají jeho pracovní pozici.

OHODNOCENÍ PERSONÁLU  je proces určení a měření úrovně produktivity (efektivity) zaměstnanců, jejich odborné kompetence, pracovních a osobnostních kvalit a potenciálu ve vzájemném spojení se strategickými cíli a úkoly podniku.

[us_single_image image=“216″ size=“full“]

PROJEKT VYTVOŘENÍ SYSTÉMU OHODNOCENÍ A HODNOCENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ ETAPY :

  1. Funkční analýzu podniku (etapa rozvoje podniku, klíčové obchodní procesy, strategické a taktické cíle, systém řízení, produktivita.
  2. Analýza existujícího systému ohodnocení odborné způsobilosti a hodnocení činnosti, efektivity zaměstnanců.
  3. Vypracování korporátních principů hodnocení odborné způsobilosti a hodnocení činnosti, produktivity, efektivity zaměstnanců.
  4. Určení metod pro provedení hodnocení odborné způsobilosti a ohodnocení činnosti, produktivity, efektivity zaměstnanců.
  5. Příprava kompletu dokumentů pro hodnocení odborné způsobilosti a hodnocení produktivity, efektivity zaměstnanců.
  6. Pomoc v provedení ohodnocení a hodnocení odborné způsobilosti zaměstnanců.
  7. Příprava zprávy dle provedených výzkumů každého zaměstnance zvlášť nebo skupiny zaměstnanců.
  8. Poskytnutí doporučení dle závěrů výzkumů.

NABÍZÍME SLUŽBY NAŠICH ODBORNÍKŮ, SOUVISEJÍCÍCH S VYPRACOVÁNÍM A ZAVEDENÍM SYSTÉMU HODNOCENÍ A OHODNOCENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PERSONÁLU VE VAŠEM PODNIKU.