[us_single_image image=“211″ size=“full“]

Příprava personálních rezerv je strategickou prioritou pro většinu podniků. Existence kompetentních, vyškolených odborníků, kteří jsou připraveni k postupu na klíčové pracovní pozice v podniku, zaručují personální bezpečnost podnikání, nástupnictví manažerského personálu, stabilně vysoké tempo rozvoje podniku s jistotu do budoucnosti.

  • ZÁKLADNÍ DŮVODY VYTVOŘENÍ PERSONÁLNÍCH REZERV:1. Zabránění hladu po personálu, rychlá výměna personálu, tj. provedení rychlého výběru kandidátů na volné pracovní pozice, vzniklé ve strukturních jednotkách podniku, zajištění nástupnictví manažerského personálu.

    2. Motivace personálu, odborný růst zaměstnanců, zvýšení loajality zaměstnanců vůči podniku a jejich jistota do budoucnosti.

    3. Možnost uložení získaných znalostí a zkušeností v podniku, zabezpečení dalšího rozvoje podniku, rozšíření jeho potenciálních možností a zachování firemní kultury.

    4. Šetření peněžních zdrojů.

PERSONÁLNÍ REZERVY MOHOU BÝT VYTVOŘENY V JAKÉMKOLIV PODNIKU, BEZ OHLEDU NA JEHO VELIKOST A OBLASTI ČINNOSTI.

ETAPY VYTVOŘENÍ PERSONÁLNÍCH REZERV :

PRVNÍ ETAPA: analýza potřeb podniku v personálních rezervách

DRUHÁ ETAPA: vytvoření a sestavení seznamu kandidátů pro personální rezervu

TŘETÍ ETAPA: vypracování programu přípravy personální rezervy, v rámci v podniku fungujícího školícího systému, přeškolení a navýšení kvalifikace personálu

ČTVRTÁ ETAPA: vypracování nástrojů pro provedení ohodnocení efektivity vytvořené personální rezervy.

[vc_empty_space]

NABÍZÍME SLUŽBU VYTVOŘENÍ PERSONÁLNÍ REZERVY VE VAŠEM PODNIKU