Úspěch jakéhokoliv podniku je přímo závislý na efektivitě práce jeho zaměstnanců. Proto je problém školení a rozvoje personálu aktuální pro mnoho podniků.

Je důležité, aby školení a rozvoj personálu probíhalo systémově, ne epizodicky a jen s konkrétním úkolem.

[us_single_image image=“219″ size=“full“]

Vybudovaný systém etapovitého a komplexního školení a rozvoje personálu  je jednou z hlavních konkurenčních předností solidního a váženého podniku, Právě díky celistvému školícímu systému personálu je možné :

  • zajistit dosažení strategických cílů podniku
  • ulehčit provedení změn v podniku
  • vytvořit potřebné kompetence u různých kategorií zaměstnanců podniku
  • vytvořit velký potenciál pro zvýšení efektivity firemní kultury
  • navýšit hodnotu lidských zdrojů v podniku

Kromě toho je prokázáno, že školení a rozvoj zaměstnanců zvyšuje jejich loajalitu k podniku, a také slouží jako silný motivační a udržující faktor.

NABÍZÍME SLUŽBU V OBLASTI DIAGNOSTIKY POTŘEBY VE ŠKOLENÍ A ROZVOJI ZAMĚSTNANCŮ VAŠEHO PODNIKU, A TAKÉ VYPRACOVÁNÍ A ZAVEDENÍ ŠKOLÍCÍHO A ROZVOJOVÉHO SYSTÉMU VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ.