• V dnešním světě je touha po vítězství více, než jen očekávání vítězství. Smysl spočívá v tom, aby byla veškerá aktiva a rozhodnutí nasměrována na blaho klienta. Klient je konečným arbitrem, který určuje úspěch nebo porážku. Udělení klientovi prvořadé důležitosti a poskytnutí prvotřídního servisu je klíčem k obsazení pozice lídra na trhu.
  • Dnes všichni prodávají kvalitní zboží a služby za stejnou cenu, proto je potřeba najít jiný způsob vystoupit z masy prodávajících, čímž je poskytnutí přidané hodnoty pro klienta.
  • Kvalitou se rozumí vlastnosti a charakteristické zvláštnosti služby, vyvolávající u spotřebitele pocit uspokojení. Řízení kvality předpokládá existenci manažerských systémů, které kontrolují fungování podniku a poskytnutí služeb, a také povinnou existenci standardů péče o klienty. Standardy garantují rozpoznatelnost značky a jejího obsahu, zajišťují loajalitu klientů. Podniky orientované na klienty standardizují vnější služby a následně upravují vnitropodnikovou činnost.

  Komplexní program řízení kvality péče

  je projektem na zavedení organizačních změn a zahrnuje takové oblasti, jako:

  • Korporativní standardy služeb
  • Přípravu vedení a školení personálu, který spolupracuje s klienty, v otázkách profesionálního jednání a dodržování standardů
  • Systém hodnocení dle výsledků plnění standardů
  • Změna systému materiální a nemateriální motivace v souladu s plněním standardů
[us_single_image image=“208″ size=“full“]

Stabilní  převaha před konkurenty následkem zavedení změn na úrovni managementu a chování personálu, které napomáhá zvýšení loajality ke značce a růstu spokojenosti klientů.

NABÍZÍME ÚČAST NAŠICH ODBORNÍKŮ NA VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO PROGRAMU ŘÍZENÍ KVALITY PÉČE VE VAŠEM PODNIKU