LOAJALITA  personálu je charakteristikou personálu, která určuje jeho oddanost podniku, schválení a podporu jeho cílů, prostředků a způsobů jejich dosažení, a také snahu o dodržení  všech pravidel, norem a povinností vůči podniku, vedení, kolegům a jiným subjektům spolupráce.

ZAPOJENÍ personálu je takový vztah zaměstnance k podniku, jeho vedení, kolegům, svým pracovním povinnostem a pracovním podmínkám, při kterém projeví upřímný zájem o úspěch podniku a snaží se plnit své povinnosti, překonává stanovené standardy.

Existuje přímá souvislost mezi loajalitou, zapojením zaměstnanců a obchodními hodnotami podniku. Dle výsledků výzkumů, čím je vyšší loajalita, zapojení a spokojenost zaměstnanců, tím je vyšší rating podniku jako HR-brandu, s čímž souvisí nižší fluktuace zaměstnanců, vyšší loajalita klientů k produktu, vyšší zisk a hodnota samotného podniku.

Kromě toho, zapojení personálu všech úrovní do činnosti podniku, jejich spokojenost s prací jsou jednou ze složek principů systému řízení kvality (QMS) dle mezinárodního standardu ISO 9000:2000.

[us_single_image image=“222″ size=“full“]

VĚDCI STANOVILI PĚT NUTNÝCH SLOŽEK, KTERÉ NAPOMÁHAJÍ VYTVOŘENÍ MAXIMÁLNĚ VLÍDNÝCH PODMÍNEK PRO ZVÝŠENÍ LOAJALITY A ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ :

  1. Inspirativní vedení.
  2. Silná firemní kultura.
  3. Zaměření na otázky rozvoje talentů.
  4. Silný smysl pro odpovědnost.
  5. Existence a implementace HR-politik a procedur, které odpovídají cílům podniku.

NABÍZÍME SLUŽBY NAŠICH ODBORNÍKŮ ANALÝZY ÚROVNĚ LOAJALITY A ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ VAŠEHO PODNIKU, A TAKÉ SLUŽBY NA VYTVOŘENÍ A ZAVEDENÍ PROGRAMŮ ROZVOJE ZAPOJENÍ A LOAJALITY VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ.