Pověst podniku je zárukou jeho úspěchu. Úspěch jakéhokoliv podnikání závisí na efektivním budování pozice podniku na trhu. Před nedávnem obraceli vlastníci a ředitelé podniků svou pozornost jen na vytvoření obchodní značky jako vzoru značky zboží nebo služeb v povědomí spotřebitele, která se bude vyjímat v řadě konkurenčních značek. Ale pro úspěšný rozvoj podnikání jen uvedení na trh jedné značky zboží již není dostačující. Upevnění image podniku na trhu předpokládá také existenci silného korporátního brandu.

EMPLOYER-BRAND je jednou ze složek korporátního brandu. Vytvoření Employer-brandu je důkladná, každodenní práce. Napomáhá vytvoření efektivního systému řízení personálu a umožňuje získávat vysoké výsledky.

EMPLOYER-BRAND je kladná představa o podniku jako zaměstnavateli ve vědomí zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců na trhu práce celkově .

EMPLOYER-BRANDING je práce s pověstí podniku-zaměstnavatele. Je to o tom, jakou představu předává  podnik zaměstnancům, uchazečům a kolegům na trhu. Je to o tom, jak se vítají nováčci, jak se oceňují, respektují, motivují a podporují ti, kteří tam již pracují, a jak se loučí s těmi, kteří podnik opouští. Employer-branding zaměstnavatele je nedílná součást strategie k získání nových talentů.

[us_single_image image=“216″ size=“full“]
  • vytvoření důvěry a příznivé image podniku mezi zákazníky, partnery, zaměstnanci a uchazeči
  • snížení fluktuace personálu
  • optimalizace výdajů na práci s personálem
  • snížení výdajů na výběr personálu
  • zvýšení zisku

NABÍZÍME SVÉ SLUŽBY ANALÝZY EMPLOYER-BRANDU VAŠÍ SPOLEČNOSTI, A TAKÉ SLUŽBY NA VYTVOŘENÍ A ROZVOJ ATRAKTIVNÍ IMAGE VAŠEHO PODNIKU NA PRACOVNÍM TRHU