[us_single_image image=“94″ size=“full“]

Dobrý adaptační program má následující součásti:

je dobře naplánovaný, je zcela srozumitelný zaměstnanci, všechny cíle, úkoly a odpovědnost účastníků adaptačního procesu jsou přísně vymezeny.

ADAPTAČNÍ ASPEKTY:

 • Korporátní adaptace
 • Sociální adaptace
 • Organizační adaptace
 • Technická (technologická) adaptace
 • Odborná adaptace
 • Psychofyziologická adaptace

VÝHODY, ZÍSKANÉ ZAMĚSTNANCI PO ABSOLVOVÁNÍ ADAPTACE, JSOU:

 • Kompletní získání informací, nutných pro efektivní práci;
 • Snížení úrovně nejistoty a neklidu;
 • Zvýšení spokojenosti s prací a rozvoj pozitivního vztahu k podniku celkově;
 • Osvojení základních norem firemní kultury a pravidel chování;
 • Vytvoření systému spolupráce s kolegy;
 • Získání efektivní zpětné vazby od vedoucího a přímého nadřízeného dle výsledku zkušební doby.

VÝHODY, ZÍSKANÉ PODNIKEM

S VYTVOŘENÝM ADAPTAČNÍM SYSTÉMEM, JSOU:

 • Vytvoření mechanizmu hodnocení odborných a manažerských kompetencí zaměstnance a jeho potenciálu dle pracovních výsledků v prvních měsících;
 • Zjištění nedostatků ve výběrovém systému v existujícím v podniku;
 • Rozvoj manažerských kompetencí u vedoucích a přímých nadřízených;
 • Opodstatnění personálních rozhodnutí jak vůči novým zaměstnancům, tak i vedoucím po uplynutí adaptačního období;
 • Zvýšení loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli.

NABÍZÍME VYPRACOVÁNÍ ADAPTAČNÍHO SYSTÉMU NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE VAŠEM PODNIKU, KTERÝ BUDE OBSAHOVAT VEŠKEROU POTŘEBNOU DOKUMENTACI A PŘÍSLUŠNÁ ŠKOLENÍ.