[us_single_image image=“217″ size=“full“]

Stav zaměstnanců vašeho podniku v posledních letech se značně rozrostl? Stále více zaměstnanců osobně jeden druhého nezná? Je čím dál těžší podporovat komunikaci se zaměstnanci, větší význam začínají mít rozhovory na chodbách a v kuřárně, které doplňují nedostatek informací. A tím je těžší kontrolovat stabilitu nálady a motivaci zaměstnanců.

VNITROKORPORÁTNÍ PUBLIKACE pomáhají vedení podniku vybudovat firemní kulturu a dosahovat zlepšení provozních hodnot jak každého jejího zaměstnance zvlášť, tak i podnikání celkově.

Vnitrokorporátní publikace  pro zaměstnance je ideálním strategickým nástrojem  řízení podnikání.

JAKÉ ZÁKLADNÍ ÚKOLY POMŮŽE VYŘEŠIT KORPORÁTNÍ MASOVÝ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDEK?

  • HR-branding podniku, podpora a zlepšení organizačních standardů kvality
  • informování personálu o průběžném stavu věcí, plánech a perspektivách rozvoje podniku
  • motivace, zapojení personálu, loajalita
  • zabránění komplikovaným/krizovým situacím v podniku
  • integrace zeměpisně různých poboček podniku do jednotného informačního pole
  • komunikace, vytvoření vlídné, přátelské atmosféry v kolektivu, péče o personál
  • poskytnutí možností pro tvůrčí seberealizaci zaměstnanců podniku

NABÍZÍME POMOC A ÚČAST NAŠICH ODBORNÍKŮ NA VYTVOŘENÍ KORPORÁTNÍCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ VE VAŠEM PODNIKU.