FIREMNÍ KULTURA to jsou všeobecné hodnoty, tradice, pravidla, normy,  určený styl a metody fungování podniku, stanovené vzhledem ke strategii podniku a jeho misi, dodržované zaměstnanci.

Základem rozvoje jakéhokoliv úspěšného podniku je firemní kultura. Vytvoření firemní kultury je vždy spojeno s řadou inovací, nasměrovaných na dosažení obchodních cílů, a tím zachování konkurenceschopnosti podniku na trhu.

Na to, aby se vytvořilo jednotné a všem srozumitelné korporátní prostředí, jednotný etalon a orientační bod, vzorec, požadavek a kritéria.

[us_single_image image=“208″ size=“full“]

Projekt  VYTVOŘENÍ FIREMNÍ KULTURY

ZAHRNUJE TŘI ZÁKLADNÍ ETAPY:

  1. Analýza existující firemní kultury.
  2. Vypracování projektu vytvoření firemní kultury.
  3. Zavedení firemní kultury a vytvoření mechanizmů podpory firemní kultury.

Výsledkem projektu je vytvořený systém firemní kultury – vlídné prostředí, ve kterém se projeví nejlepší schopnosti každého zaměstnance, což bezpodmínečně zvýší konkurenceschopnost a korporátní image podniku, loajalitu klientů a zaměstnanců.

Nabízíme účast našich odborníků na vytvoření a zavedení korporátní kultury ve vašem podniku.