[us_single_image image=“404″ size=“full“]

Profil pracovní pozice (odborný profil) je popis pracovní náplně, kvalit významných po odborné a osobní stránce, kompetencí, klíčových hodnot efektivity, formálních požadavků k zaměstnanci (pohlaví, věk, vzdělání, zkušenosti), odborných znalostí a zručností, nutných pro plnění konkrétních prací v daném podniku.

Oblasti využívání profilu pracovní pozice :

  • vytvoření organizačně funkční struktury pracovních pozic v podniku;
  • standardizace personálních procesů;
  • ohodnocení a výběr uchazečů;
  • adaptace personálu;
  • plánování kariéry: ohodnocení pracovních výsledků, organizace odborného vývoje a školení, personální rezervy;
  • Motivace činnosti: materiální a nemateriální motivace.

První varianta: ZÁKLADNÍ

Vypracování profilů pracovních pozic dle kategorií personálu:

– manažerský personál
– odborníci
– technický personál
– obsluhující personál
– provozní personál

Option 2  EFFICIENT

development of JOB PROFILES for all established positions of an enterprise.

Komplexní vypracování dle projektu zahrnuje :

  • profily pracovních pozic podniku
  • popis pracovních pozic
  • klíčové hodnoty efektivity pracovních pozic
  • provedení školení pro manažery podniku, související s praktickým využíváním dokumentů projektu Profil pracovních pozic.
[us_single_image image=“108″ size=“full“]